רמי קובריגרו

בן 46 נשוי ואב לשלושה ילדים.

תושב קדימה צורן משנת 2012.

פעיל בהנהגת ההורים בבתי הספר בישוב ב- 5 שנים האחרונים ובשנתיים האחרונות כיו”ר הנהגה מוסדית ביובלים.

נגישות