ספריות ציבוריות

קדימה
הספרייה הציבורית בתיכון עודד
הורדים 55, קדימה צורן
טלפון: 09-7736524
[email protected]

תל מונד
ספרייה ציבורית מועצה מקומית תל-מונד
הדקל 64, תל-מונד
טלפון: 09-7967505

פרדסייה
בית טלי 
החרצית פינת נורית 11, פרדסיה
טלפון: 09-8945312

נגישות