בתי ספר

בתי ספר יסודיים

ממלכתי 

ניצני השרון

הורדים 36, קדימה

טלפון09-8910054

 

יגאל אלון

קורצ‘אק 1, קדימה

טלפון: 09-8991069

 

יובלים
השיקמה 20, צורן

טלפון: 09-8942026

דואר אלקטרוני: [email protected]

 

לב רן

דרך לב השרון 2, צורן

טלפון: 09-8947135 / 09-8947137

 

ממלכתי דתי 

אור תורה
ההסתדרות 3, קדימה

טלפון: 09-8990022

 

דתי 

בית יעקב נתיבות משה
בן צבי 55, קדימה
טלפון: 09-8911808
דואר אלקטרוני: [email protected]

 

חטיבות ביניים

חט”ב הרצוג
דרך לב השרון 1, קדימה
טלפון: 077-9981576 / 09-7996968

 

חט”ב גוונים
הורדים 38, קדימה
טלפון: 09-8991080

 

תיכונים

תיכון עודד
הורדים 55, קדימה
טלפון: 09-8875548

נגישות