בתי כנסת

קדימה

שם בית הכנסתסגנוןכתובת
‘אבותינו עולי פרס’פרסיגורדון 1
‘אהבת שלום’מרוקאיויתקין 40
‘אהל יצחק רענן’הרצוג 65
‘אוצר התורה – בית יוסף’ספרדימימון 65
‘בית דוד’אשכנזיהרצוג 60
‘בית יעקב’פרסישפירא
‘בית שמעון’אשכנזישבזי 75
‘בני עקיבא’ספרדיהרב אברהם אביקסיס
‘זכור לאברהם’מרוקאימ”ג 48
בית מנחם’חב”ד-כלליהרב אברהם אביקסיס
‘יפאר ענוים’הרב אברהם אביקסיס
‘כלפו טייב’ספרדימ”ג
‘סוכת רחמים’תימנישבז”י 72
‘קרני קדם’שבז”י 1
‘ר’ יוסף חיים’ספרדיההסתדרות
‘שבז”י’תימנישבז”י 70


צורן

שם בית הכנסתסגנוןכתובת
‘אחדות ישראל’ספרדיפינת דולב/לב השרון
‘שיבת ציון’תימניפינת דולב/לב השרון
חב”דכלליבית ספר לב-רן – זמני
נגישות