בתי כנסת

קדימה

שם בית הכנסת סגנון כתובת
‘אבותינו עולי פרס’ פרסי גורדון 1
‘אהבת שלום’ מרוקאי ויתקין 40
‘אהל יצחק רענן’ הרצוג 65
‘אוצר התורה – בית יוסף’ ספרדי מימון 65
‘בית דוד’ אשכנזי הרצוג 60
‘בית יעקב’ פרסי שפירא
‘בית שמעון’ אשכנזי שבזי 75
‘בני עקיבא’ ספרדי הרב אברהם אביקסיס
‘זכור לאברהם’ מרוקאי מ”ג 48
בית מנחם’ חב”ד-כללי הרב אברהם אביקסיס
‘יפאר ענוים’ הרב אברהם אביקסיס
‘כלפו טייב’ ספרדי מ”ג
‘סוכת רחמים’ תימני שבז”י 72
‘קרני קדם’ שבז”י 1
‘ר’ יוסף חיים’ ספרדי ההסתדרות
‘שבז”י’ תימני שבז”י 70


צורן

שם בית הכנסת סגנון כתובת
‘אחדות ישראל’ ספרדי פינת דולב/לב השרון
‘שיבת ציון’ תימני פינת דולב/לב השרון
חב”ד כללי בית ספר לב-רן – זמני
נגישות