הדברים החשובים לכם בבחירות הקרובות

רגע לפני הבחירות שיתקיימו בעוד כחודש, רצינו לבדוק אתכם מה הנושאים החשובים לכם בבחירות.

המונים בחרו להצביע ואלו התוצאות:

עבור השאלה הראשונה מה הדבר החשוב לכם ביותר בישוב, 49.32% בחרו בחינוך.

22.97% בחרו בחזות הישוב הוא הדבר החשוב ביותר בעוד 15.54% חושבים שתחבורה.

עבור 6.76% נושא הבטחון הוא הדבר החשוב ביותר ו- 5.41% בחרו באחר.

עבור השאלה השנייה “מה הנושא אשר מטריד אתכם ביחס לעתיד הישוב”, 39.52% מכם בחרו בחינוך.

32.26% מכם בחרו בתחבורה בעוד 14.52% חושבים שחזות הישוב.

עבור 8.06% מחירי הדיור הוא הדבר החשוב ביותר ו- 5.65% בחרו באחר.

עבור השאלה השלישית “מהו הפרמטר החשוב ביותר מבחינתכם בבחירות הקרובות”, 28.69% מכם בחרו במניעת תוכנית המתאר.

25.41% מכם בחרו בשיפור חזות היישוב בעוד 21.31% חושבים ששיפור מצב התחבורה.

עבור 20.49% מכם בחרו בשיפור החינוך ו- 4.10% מכם בחרו באחר.

ברקע ארבעה מועמדים מתרוצצים בחוגי בית וברחובות ומקשיבים לתושבים ושומעים מה חשוב לכם – אין ספק שטיפול בכל אחד מהנושאים שנבחרו, יהיו אתגר לנבחר/ת שיבחרו בעוד חודש ויאלצו לפצח כל אחד מהנושאים – מניעת תוכנית המתאר או שינוי שלה, שיפור חזות העיר, שיפור התחבורה ושיפור החינוך. כל אחד מהנושאים (למעט נושא חזות היישוב), ידרוש עבודה מול משרדי ממשלה שמנסים לקדם אינטרסים משלהם.

אני מאחל לכולנו שבחמש השנים הקרובות במקביל לשיפור במערכת החינוך וחזות הישוב, נצליח לקדם את נושא התחבורה שהיא בעיה כלל ארצית, אך נצליח למנוע / לשנות את תוכנית המתאר ההרסנית לישוב.

יש לכם חדשות לחלוק איתנו?
נגישות