חשיפה: ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו בין קרן גרין (סיעת עוצמה) לסיעת כולנו אופק (שביט מס וצפריר פדלון)

פורטל קדימה צורן גאה לחשוף את ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו בין סיעת עוצמה בראשות קרן גרין לסיעת כולנו אופק (שביט מס וצפריר פדלון).

ההסכם משלים את מלאכת הרכבת הקואליציה של קרן גרין כחודש לאחר הבחירות ובמסגרת זו הקואליציה תמנה (טרם מצטרפים חדשים שאולי יצטרפו) 7 חברי מועצה מתוך 13 חברי מועצה, מה שמקנה לקרן רוב בקואליציה.

במסגרת ההסכם מוגדר כי שביט מס יכהן כסגן ראש המועצה במהלך 28 החודשים הקרובים ועם סיום כהונתו צפריר פדלון ימונה אחריו לסגן ראש המועצה בתשלום.

במהלך החצי הראשון של הקדנציה, שביט גם ישמש כממלא מקום ראש המועצה.

במקביל, ישמש שלומי מוכתר כסגן ראש המועצה בתשלום ובחצי השני של הקדנציה גם כממלא מקום ראש המועצה (במקום שביט).

שביט יהיה אחראי על תחום ההנדסה וצפריר יהיה אחראי על תיק התחבורה, ספורט, הנוער והסטודנטים.

בנוסף, קרן תוכל בהתאם לשיקול דעתה להאציל סמכויות לצפריר גם בתחום השפע כשיכהן כסגן ראש מועצה.

שלומי מוכתר יחזיק בתיק השפע וימונה כיו”ר ועדת איכות הסביבה.

אמיר זהבי יחזיק בתיק החינוך, הקהילה והרווחה וימונה כיו”ר ועדת חינוך, רווחה וקהילה.

נועם מולה יחזיק בתיק מינהלת עסקים וכיו”ר ועדת מכרזים.

תפארת אסולין משבאום תחזיק בתיק השכונה הוותיקה.

עמית וגנר ימונה לדירקטוריון בתאגיד המים מעיינות השרון, בתום כוהנת דירקטור מטעם קדימה צורן.

קרן גם תוכל למנות נציג מטעמה לתפקיד יו”ר הנהלת המתנ”ס בזמן שכולנו אופק יוכלו לבחור נציג ליו”ר ועדת כספים וכח אדם.

לגבי המועצה הדתית, שתי הסיעות ימליצו על אביעד חסון או מי מטעמו להיות נציג במועצה הדתית.

במקביל להסכם הקואליציוני, מצורף מסמך נוסף (נספחים) אשר מציג עקרונות נוספים של שיתוף הפעולה אשר שמים דגש על השירות לתושב, איכות החיים והסביבה, תוכנית המתאר, קידום חוסן קהילתי, נגישות ועוד.

יש לכם חדשות לחלוק איתנו?
נגישות