בחירות 2018

הבחירות לרשות המקומית קדימה צורן נערכו ב- 30.10.18 וכללו הצבעה בשני פתקים: פתק לבחירת ראש/ת המועצה ופתק לבחירת סיעה למועצה.

 בבחירות לראשות המקומית זכתה קרן גרין ובבחירות למועצה התקבלו התוצאות הבאות: סיעת עוצמה (קרן גרין) – 5 מנדטים, סיעת גל (יצחק גולברי) – 4 מנדטים, סיעת אופק (שביט מס) – 2 מנדטים, סיעת נץ (תומר יעקב) – מנדט אחד וסיעת שס (דורון אריה) – מנדט אחד.

נגישות