אלו נושאים ינצחו את הבחירות?

תקופת הבחירות הסוערת של 2013 בסיומם זכה שביט מס ב- 44.71% על פני ראש המועצה המכהן, יצחק גולברי שקיבל 38% מהקולות, הציגה אתגרים רבים והבטחות רבות לתיקון.

כאשר אנו בוחנים את הנושא שייצר את מירב תשומת הלב, ללא ספק נושא הטיילת בין קדימה לצורן, היה “בכותרות” מרבית הזמן.

כיום, כשחלק נוסף מהטיילת הושלם, נפתח הכביש החדש ובאופן ציני, לא נותר שום מעבר חוקי ברגל במעבר בין קדימה לצורן, נראה כי נושא זה נשאר מאחור ולא נראה כי יהווה נושא מרכזי בבחירות הקרובות.

בניגוד לכביש, בחודשים האחרונים יש מספר נושאים עיקריים אשר מייצרים שיח ודעות שונות ונשאלת השאלה, האם אחד הנושאים הללו, יתפסו את מקום “הטיילת”, או שהפעם השיח ינוע סביב מספר נושאים שונים.

בשנה האחרונה, יש עיסוק רב בישוב בנושא הכביש החדש – כבשי 562 הינו כביש מקשר בין כפר יונה לישוב שלנו וצפוי להעביר תנועה רבה ישירות מכפר יונה, דרך הכביש שלנו לתוך הפקקים של הבוקר, שכבר כרגע קשים מנשוא. פעילים רבים בישוב פועלים למנוע את פתיחת המתווה כפי שמתוכנן ויהיה מעניין לראות כיצד המועמדים לראשות המועצה, מעוניינים לפעול בנושא.

תוכנית הבניה המתוכננות בישוב – קיימות מספר תוכניות מתאר ותוכנית בנייה בישוב שחלקן כבר בשלבים מתקדמים וחלקן בשלבי תכנון. נושאים כמו גודל התוכנית, הגבלת גובה בניה ומספר יחידות לדונם, פינוי בינוי ותוכניות נוספות יעלו לדיון בציבור שצפוי להיות מושפע מהשינויים.

תוכנית הבטחון – בדומה לבחירות הקודמות, נושא תוכנית הבטחון של הישוב שממשיכה להשתנות ולהתעכב במהלך השנים האחרונות, ודאי תעלה שוב לדיון בתקווה שראש המועצה הבא, ידע ליישם תוכנית נכונה ויעילה בישוב.

דת – לקראת בחירות נושא הדת עולה בדרך כלל בערים רבות, אך נראה כי בעקבות הפיכת שס לגורם חזק בקואליציה ובהתאמה, מגוון החלטות שהתקלנו בתחום, ודאי נראה את נושא זה עולה שוב ובמקביל את הציבור מבקש לשמוע מכל מועמד, כיצד הוא מתכוון לנהוג, עם רצון חלק התושבים לשמור על אורך חיים חילוני בישוב וחלק אחר לחזק את הדת בישוב.

חשב מלווה – בדומה לקדנציה האחרונה של יצחק גולברי, גם ראש המועצה המכהן שביט מס מגיע לבחירות כשכהונתו לוותה ע”י חשב מלווה בהתאם להחלטת משרד הפנים למנות חשב לאור מצבה הכספי של המועצה במקומות קדימה צורן ובהתאם להנחיית שר הפנים. סביר להניח כי הנושא יהיה בכותרות, כאשר שני ראשי המועצה האחרונים יאלצו להסביר כיצד הגיעו למצב זה וכיצד הם מתכוונים להימנע ממנו בעתיד בעוד המתמודדים האחרים, יתבקשו להסביר כיצד ימנעו ממצב זה.

תקציב – כמו תמיד נושא התקציב יהיה מהנושאים העיקריים שידונו בישוב. על רקע עזיבתו של גזבר הישוב, יזהר קמחי וקבלתו של מנכ”ל המועצה, מושיקו ארז את תפקיד הגזבר להפתעת רבים והשינויים בתקצוב ממשרד הפנים, תושבי הישוב ודאי יבקשו לשמוע איזה תוכנית כלכלית מאוזנת, יציעו המועמדים לתפקיד.

עדין מוקדם לקבוע האם אחד הנושאים או מגוון נושאים ינצחו את הבחירות, אך אין ספק כי אלו הנושאים העיקריים שילוו אותנו בתקופת הבחירות בבואנו לבחון מי ידאג לישוב שלנו בצורה הטובה ביותר במקסימום נושאים משמעותיים כל כך.

 פקקים בקדימה

יש לכם חדשות לחלוק איתנו?
נגישות